Inhoudelijke bouwstenen Resokit

Onder deze tegel vind je wat meer uitleg bij onze Resokit-methodiek. Die heeft als doel je handvaten te geven om netwerken van burgers, organisaties en buurt te leren kennen en ermee aan de slag te gaan. 

Tools om aan de slag te gaan met sociale inclusie, netwerken en buurten

Resokit ontwikkelde per bouwsteen van de methodiek een reeks tools. Deze kan je gratis downloaden, mits een kleine registratie.

Eenzaam in de stad

In 2018-2019 deden we op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een onderzoek naar eenzaamheid in de Brussel en de betekenis van stadsbuurten om vereenzaming te voorkomen. Hieruit vloeide onze Resokit-website voort, alsook een wetenschappelijke literatuurstudie.

De binnenkant van sociaal isolement

Van 2022-2023 onderzocht de Resokit-ploeg de binnenkant van sociaal isolement in Brussel. De onderzoeksresultaten mondden uit in een webpagina waar je tal van materialen terug vindt om binnen je eigen organisatie met deze problematiek aan de slag te gaan.

Buurtanalyse en meerjarenplanning Lokale Dienstencentra

In 2021-2022 ondersteunde Resokit op vraag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de Brusselse Lokale Dienstencentra bij de opmaak van hun buurtanalyse en meerjarenplan.

Zorgzame buurten

Resokit was betrokken bij de uitbouw van de zorgzame buurtbeweging in Vlaanderen en Brussel (2022-2025), door haar expertise in te zetten als lid van het consortium en één van de medewerkers, onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting, in te schakelen als coach zorgzame buurten.

Onderwijs, vorming en coaching

Onderzoeks- en projectresultaten krijgen steevast een plekje in ons onderwijs. Studenten worden doorheen het proces actief betrokken. Daarnaast bieden we ook vorming en coaching aan voor teams van organisaties, netwerksamenwerkingen en lokale besturen.

De buurt als gedeelde leer- en leefomgeving

De Cluster Social van Odisee wilt haar steentje bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor elk kind. Met dit project (2019-2020) verkenden we hoe de buurt een bijdrage kan leveren aan een schoolomgeving waar kinderen leren van, door en voor de buurt. Momenteel doen we actie-onderzoek in samenwerking met basisschool Balder in St. Gillis om via de uitbouw een sterk netwerk de kinderen en hun gezinnen maximale leer- en levenskansen te geven.