METHODIEK

Resokit heeft als doel om (Brusselse) organisaties, in de eerste plaats welzijnsorganisaties, handvaten te geven om vanuit de eigen buurt het potentieel van de formele en informele netwerken volop te verkennen en te benutten. Zo worden buurtgerichte netwerken uitgebouwd, die versterkend zijn voor de werking van de organisatie en het sociaal kapitaal van het doelpubliek. Hoewel de klemtoon ligt op de specifieke Brusselse grootstedelijke context, is Resokit breed inzetbaar.

Resokit is opgebouwd uit drie bouwstenen: de buurt, de burger en de organisatie. Drie dynamieken die constant op mekaar inspelen en van waaruit netwerkversterking vertrekt. Ze kennen geen chronologische volgorde, maar staan afwisselend op de voorgrond in een circulair proces. Belangrijk is om je werk als bruggenbouwer permanent te benaderen vanuit deze drie perspectieven.

De mindset vormt de fond van waaruit je werkt. Hoewel ze niet zichtbaar is, is ze alles bepalend voor het welslagen van netwerkversterkende initiatieven. Niet alleen je eigen mindset, maar ook de mindset van je organisatie, de buurtactoren, je doelpubliek en de ruimere samenleving spelen constant op elkaar in. Je daartussen manoeuvreren als bruggenbouwer is een kunst van vallen en opstaan. Een eerste stap in die evenwichtsoefening is alvast de (de)constructie van je eigen mindset.

In wat volgt, vind je per bouwsteen enerzijds achtergrondinformatie onder de knop “goed om weten” en anderzijds concrete tools om mee aan de slag te gaan. Deze staan telkens onderaan de pagina opgelijst. Je kan ze makkelijk downloaden en naar eigen hand zetten.

Voedingsbodem voor sociale inclusie, in de geest van de stad.

Passant, gebruiker en eigenaar van de buurt met al haar (on)mogelijkheden.  

Broedplaats van gemeenschappen en drager van formele en informele netwerken. 

Entiteit in de buurt die een hefboom vormt voor netwerkversterking en sociale inclusie.