BURGER

Mensen ervaren een hogere levenskwaliteit wanneer ze ingebed zijn in een rijk sociaal netwerk. Sociaal isolement en eenzaamheid hebben een impact op de participatie, zelfregie, mentale en fysieke gezondheid en ontplooiing van mensen. Netwerken versterken is daarom een kerntaak in het streven naar sociale inclusie.

De burger is één van de actoren waar je actief mee aan de slag gaat als bruggenbouwer. Naast burgers in een kwetsbare situatie die je als organisatie ondersteunt, gaat het ook over de vrijwilligers, eenmalige bezoekers, buurtbewoners, en andere gasten in je organisatie. In je streven naar sociale inclusie heb je oog voor ieder van hen.

Je gaat op zoek naar mogelijkheden binnen de bestaande netwerken of gaat op zoek naar nieuwe connecties tussen burgers, organisaties en plaatsen. De buurt is daarbij een goede voedingsbodem, maar je actieradius kan uiteraard ook breder zijn. Online media kunnen bredere (soms transnationale) netwerken mee ondersteunen.

De tools inclusieweb en buurtkaart van de burger brengt netwerken van individuele burgers in kaart en mogelijkheden aan het licht, de tool buurtkaart organisatie doet dat op niveau van je organisatie. Vandaaruit zet je in op sociaal gewaardeerde rollen om netwerken uit te bouwen en te verstevigen. Hierbij vertrek je steeds vanuit de krachten van de mensen. De tools sociaal gewaardeerde rollen en talentenkaart kunnen je daarbij helpen.

Onder “goed om weten” vind je meer achtergrondinformatie terug over netwerkversterking van en via burgers. De tools geven je handvaten om hier actief mee aan de slag te gaan.

resokit-ballon-burger
resokit-illustratie-burger