BUURT

Buurtgericht werken focust op de netwerken van de buurt en niet enkel op netwerken in de buurt. Deze netwerken houden zich immers niet noodzakelijk aan de grenzen van buurt, stad, land of continent.

Om de netwerken van je buurt te kunnen inzetten, is het belangrijk dat je de buurt kan lezen. Dit kan zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat betekent dat je je buurt blijft ontdekken en er deel van gaat uitmaken. Ga op zoek naar mogelijke schatten in de buurt (plaatsen, sleutelfiguren, initiatieven, (zelf)organisaties, informele netwerken), die je vangnet voor mensen in een kwetsbare situatie kunnen vergroten.

Als organisatie wil je niet op een eiland fungeren, maar je werking afstemmen op de eigenheid van de buurt en haar bewoners. Een regelmatige buurtanalyse volgt de tendensen in de buurt op. Als organisatie is het interessant om netwerken te inventariseren, waardoor je ze ook beter kan inzetten. Daarbij is het perspectief van de organisatie en haar team, maar evenzeer het perspectief van de bewoners van de buurt belangrijk. De buurtkaart van de organisatie en de buurtkaart van de burger kunnen daarbij helpen.

Onder “goed om weten” vind je meer achtergrondinformatie terug over buurtgericht werken. De tools geven je handvaten om hiermee actief aan de slag te gaan.

resokit-ballon-buurt