MINDSET

Binnen Resokit zien we de mindset als de voedingsbodem voor sociale inclusie. Een groeigerichte mindset bestaat in de eerste plaats uit kennis en begrip van sociaal isolement, van structurele uitsluitingsmechanismen, en van de stad of buurt waarin je werkzaam bent. Een sociaal inclusieve mindset vertrekt vanuit het kruispunt- of intersectioneel denken, is zich bewust van macht en privileges, kan omdenken en is oplossingsgericht.

De mindset vormt de fond van waaruit je werkt. Hoewel ze niet zichtbaar is, is ze alles bepalend voor het welslagen van netwerkversterkende initiatieven. Niet alleen je eigen mindset, maar ook de mindset van je organisatie, de buurtactoren, je doelpubliek en de ruimere samenleving spelen constant op elkaar in. Je daartussen manoeuvreren als bruggenbouwer is een kunst van vallen en opstaan.

Binnen de organisatie kan je aan een mindset bouwen door individueel en in team actief en bewust aan de slag te gaan. Dat wil zeggen dat je je mindset gaat deconstueren, op zoek gaat naar blinde vlekken en vanuit ontmoeting en dialoog je mindset opnieuw gaat opbouwen. Dit is geen eenmalig, maar een continuproces waartoe je je engageert als je bruggen wilt bouwen.  Vanuit je eigen mindset ga je op zoek naar verbinding met die van andere actoren.

Onder “goed om weten” vind je meer achtergrondinformatie terug over een sociaal inclusieve mindset en het kneden ervan. De tools geven je handvaten om met je team rond mindset aan de slag te gaan. Ook de inclusietracker die je terug vindt onder de bouwsteen ‘organisatie’ is daartoe een goed reflectie-instrument.

tekstballon-mindset
illustratie-mindset