Privacy Policy

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door de coördinator van het project RESOKIT, namelijk Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je de website www.resokit.be bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die via deze website aangeboden worden, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid.

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ ‘website’, wordt de specifieke website bedoeld die start met www.resokit.be  

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Odisee verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt:

 • Wanneer je ons contacteert via het contactformulier op onze website, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt en functie
 • Wanneer je ons contacteert via ons e-mailadres vermeld op de website, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt en functie
 • Wanneer je via de website aangeeft op de hoogte willen gehouden te worden van verdere Resokitacties en -initiatieven, verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, organisatie waarin je werkt en functie.

Sommige gegevens worden ook automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker).

Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, je browsertype, de door jou ingestelde taal, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt, …

Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies, kan je vinden in onze Cookieverklaring.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 • Om te reageren op een informatieverzoek;
 • Om beter inzicht te krijgen in de samenstelling en de doelen van onze lezers;
 • Om je op de hoogte te kunnen houden van verdere Resokitacties en – initiatieven.

De persoonsgegevens die wij automatisch van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze website te beheren en verbeteren, zodat we de inhoud ervan op jou kunnen afstemmen om je een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden;
 • Voor het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot je bezoek- en klikgedrag. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten welke items van de website gelezen worden, hoeveel keer en hoe lang onze bezoekers de tijd nemen om een item door te nemen. Bij het maken van deze analyses worden jouw persoonsgegevens steeds geanonimiseerd.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

De gegevens die aan ons meedeelt, worden niet doorgegeven in functie van marketing.

Odisee maakt gebruik van cookies die afkomstig zijn van derde partijen (Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat). Meer informatie hierover vind je in onze Cookieverklaring. Voor de cookies die deze ‘Social media’-partijen plaatsen en de data die zij hierbij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij noch invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

 • ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;
 • ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
 • ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;
 • je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).

Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e–mail sturen naar de projectverantwoordelijke inge.verhaegen@odisee.be.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee (privacy@odisee.be).