Sessie terreinwerkers en vrijwilligers

Dit draaiboek geeft terreinwerkers (hiermee bedoelen we opbouwwerkers, activiteitenbegeleiders, mobiele ploegen, buurtwerkers, sport- en bewegingscoaches, jeugdwerkers, socio-culturele werkers, …) èn vrijwilligers, die ook vaak een aanbod uitbouwen in organisaties allerhande, de mogelijkheid om met het eigen doelpubliek en buurtbewoners aan de slag te gaan in een sessie rond de problematiek van sociaal isolement.

Via luisterfragmenten, stellingen, discussies en kritische vragen, gaan jullie samen op zoek naar kleine ontmoetingen en hulpdaden die sociaal isolement de kop indrukken. Het draaiboek en de gebruikte tools, zijn zo opgezet dat je volledig zelfstandig aan de slag kan. Moest je toch graag wat ondersteund worden in dit proces, neem dan zeker contact op met ons via de contactknop rechts boven onze website.