Wat je moet weten

In deze gebalde samenvatting van het onderzoek vind je onze bevindingen van de gesprekken die we deden met mensen die al minstens twee jaar in sociaal isolement leven of geleefd hebben. Je leest er meer over de risicofactoren, beschermende factoren en strategieën die ze hanteren om hiermee om te gaan. We geven ook een inkijk in wat je op het eerste zicht niet ziet of zou denken, maar wat in alle gesprekken wel duidelijk naar voor kwam.

Daarnaast zoomen we in op maatschappelijke evoluties die ons parten spelen of net kunnen helpen bij de strijd tegen sociaal isolement. We geven ook mee wat organisaties ons vertelden over hun ervaringen met mensen in isolement.

Tot slot geven we iedere betrokken partij (burgers, vrijwilligers, professionals, organisaties en diensten, lokale en bovenlokale overheden) enkele concrete handvaten mee om samen sociaal isolement tegen te gaan.