Buurtkaart burger

De buurt bekijken door de ogen van een burger, geeft heel wat extra informatie over de buurt waar je als organisatie operationeel bent. Vooral de informele en niet-formele netwerken komen via deze weg meer aan de oppervlakte. Deze tool geeft handvaten om met je doelpubliek of andere mensen uit de buurt een buurtkaart te maken.