Leidraad buurtanalyse

De buurt is zoveel meer dan een hoop stenen. Een buurtanalyse zorgt ervoor dat je meer zicht en vat krijgt op de buurt en je aanbod veel meer kan laten samenvallen met de identiteit en noden van de buurt. Deze tool helpt je om op een methodische manier met een omgevingsanalyse aan de slag te gaan.