Stadswoorden

Deze lexicon van stadswoorden geeft je een kader om naar je lokale omgeving te kijken in al haar facetten en oog te hebben voor de meer verborgen mogelijkheden van de stad.