Inclusietafels

De tool inclusietafels is een interactieve debatmethodiek om via uitdagende casussen standpunten in te nemen en je in te leven in, of te anticiperen op argumenten, van actoren die er een andere mening en mindset op nahouden.