Ontmoeting

Deze tool geeft handvaten om in een (ont)moeting met anderen op zoek te gaan naar een verruiming van je mens- en wereldbeeld.