Opiniestuk

De tool opiniestuk laat toe om individueel en als team stil te staan bij je opinie over sociale inclusie, en je taak als organisatie en professional om netwerken te versterken en bruggen te bouwen.