Buurtkaart organisatie

Via deze tool breng je het netwerk van je organisatie in de buurt in kaart. Eerst wordt een inventaris gemaakt van reeds actieve samenwerkingsverbanden en linken, in een tweede fase worden nog ongekende formele en informele spelers, over sectoren heen, in kaart gebracht.