Eenzaamheidssensitief werken

Deze lijst met sleutelbegrippen en reflectievragen is een toetssteen om het beleid en de werking van je organisatie te screenen op eenzaamheidssensitief werken. Je gaat na of initiatieven nog aangescherpt kunnen worden i.v.f. de preventie of aanpak van eenzaamheid.